Zdravotní způsobilost

Napsal Webmaster.

Zdravotní prohlídky 

1) Vzhledem k rozhodnutí registrace dětí v přípravkách TJ TŽ Třinec do systému Českého atletického svazu, platí nově i pro děti z přípravek povinnost každoroční zdravotní prohlídky, stejně jako u mladšího a staršího žactva.
2) U mladšího a staršího žactva je potřeba absolvovat vstupní zdravotní prohlídku s klidovým EKG (většinou toto zařízení vlastní sportovní lékaři či internisti a kardiologové) a poté každých 12 měsíců absolvovat pravidelnou prohlídku u svého registrujícího lékaře či lékaře tělovýchovného (viz níže body d, g, h).

 1. Zdravotní zabezpečení atletů SpS (výpis Talentovaná mládež 2021-2024 Český atletický svaz)
 2. a) se řídí vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, 
  b) atlet SpS je výkonnostním sportovcem, který vykonává výkonnostní sport v organizovaných sportovních soutěžích nebo se na ně připravuje a je registrován v organizaci, která zajišťuje přípravu výkonnostních sportovců a organizuje sportovní soutěže,
  c) součástí zdravotního zabezpečení atletů SpS jsou lékařské prohlídky (dále jen sportovní prohlídky) a odborná vyšetření nezbytná pro posouzení zdravotní způsobilosti,
  d) každý zařazený atlet do SpS musí absolvovat před registrací vstupní sportovní prohlídku se standardním klidovým EKG, která nesmí být starší než 3 měsíce,
  e) v případě, že atlet nemá platnou vstupní sportovní prohlídku v den zařazení do SpS musí ji absolvovat do 30 dní po zařazení do SpS, po tuto dobu atlet trénuje a účastní se soutěží na vlastní nebezpečí a za zdravotní stav atleta plně přebírá zodpovědnost zákonný zástupce písemným oznámením, které předá vedoucímu trenérovi SpS,
  f) pokud atlet nemá platnou vstupní sportovní prohlídku dle bodu d), e) nebo g), má spolek povinnost vyřadit atleta ze SpS,
  g) pravidelnou sportovní prohlídku absolvuje atlet jednou za 12 měsíců bez nutnosti vyšetření standartního klidového EKG, pokud to nevyžaduje zdravotní stav atleta, rodinná anamnéza atleta nebo není doporučeno registrujícím lékařem atleta nebo tělovýchovným lékařem,
  h) atlet zařazený do SpS musí mít lékařský posudek vydaný registrujícím lékařem atleta (poskytovatelem zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost) nebo poskytovatelem zdravotních služeb v oboru tělovýchovné lékařství se závěrem, že je atlet zdravotně způsobilý k výkonnostnímu sportu, k tréninku a účasti na sportovních soutěžích,
  i) ČAS doporučuje obsah sportovní prohlídky (vstupní i pravidelné) nechat na lékaři a na základě anamnézy sportovce, rodinné anamnézy, výsledků vyšetření doporučit případná doplňující vyšetření, 8
  j) obsah vstupní, pravidelné a mimořádné sportovní prohlídky se řídí vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 391/2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu,
  k) spolek zodpovídá za organizaci zdravotního sledování atletů SpS. Pokud atlet nevyužije nabídky sportovní prohlídky organizované spolkem, je povinen zajistit si sportovní prohlídku sám do data určeného spolkem,
  l) spolky můžou vyžadovat rozsáhlejší sportovní prohlídku, pokud vyhodnotí, že je to potřeba na základě zatížení atleta, objemu tréninku nebo na doporučení osobního trenéra nebo vedoucího trenéra SpS,
  m) pokud atlet nemá platnou pravidelnou sportovní prohlídku, má spolek povinnost vyřadit atleta ze SpS,
  n) hlavní osobou zodpovídající za problematiku sportovních prohlídek atletů SpS je vedoucí trenér SpS,
  o) vedoucí trenér SpS může požadovat mimořádnou sportovní prohlídku na doporučení trenéra SpS, pokud se během roku vyskytnou závažné změny zdravotního stavu atleta nebo nastala při tréninku nebo soutěži porucha vědomí, případně bezvědomí nebo na žádost zákonného zástupce atleta, pokud nabude přesvědčení, že jeho zdravotní obtíže vznikly nebo se zhoršují při soustavném výkonu sportu,
  p) mimořádná sportovní prohlídka obsahuje základní vyšetření a další potřebná odborná vyšetření dle vyhlášky č. 391/2013 § 6,
  q) sportovní prohlídku hradí atleti (rodiče atletů), je možné využít příspěvek zdravotních pojišťoven. 

 

Formulář - Zdravotní způsobilost

Věnujte prosím pozornost hodnotě klidového EKG, tento údaj je nezbytný pro registraci na ČAS

 

ZDE

 

 

 

                     

 

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • +420 558 993 324